เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 127
สัปดาห์นี้3,444
เดือนนี้17,833
ปีนี้213,996
ทั้งหมด406,592

camera_alt ภาพกิจกรรม
ติดตั้งไฟส่องสว่างโชล่าเชล งานกองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง [5 สิงหาคม 2565]
โครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง [5 สิงหาคม 2565]
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโคกสูง [5 สิงหาคม 2565]
โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [2 สิงหาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศทต.โคกสูง เรื่องมาตรการส่งเสริมประหยัดพลังงานของ ทต.โคกสูง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ผู้บริหารเทศบาล
thumb_up ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง