เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
สัปดาห์นี้2,905
เดือนนี้15,895
ปีนี้190,740
ทั้งหมด362,406

folder ประกาศตรวจรับงานจ้าง
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง (ถนนโคกสูง-หนองลาด) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง (ถนนโพธิ์ชัย) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา (ถนนประชาสามัคคี) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา (ถนนประชาร่วมใจพัฒนา 2) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DL TV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file การตวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น