messager
 
เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 261
เดือนนี้3,163
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,739
ทั้งหมด 280,000

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง - คำส้มโฮง - หนองลาด หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง ตำบลหนองเม็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายหนองเม็ก - บ้านเชียง หมู่ที่ 20 โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 2,170 เมตร จำนวน 62 ต้น เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี-คำยาง (อด.2032) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3,500 กิโลกรัม ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ( ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็กเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัมพร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมีกระจกเลื่อนขึ้น-ลง และเบาะนั่งซ้ายขวา จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 9-0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยบ้าน บริเวณทิศใต้ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สันฝายสูง 1.50 ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
ผู้บริหารเทศบาล
1579453200 ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา /ข้าราชการประจำ
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน