ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา6 (ถนนด้านทิศใต้วัดโนนสะอาด) จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก-นาดี จุดสิ้นสุด สามแยกด้านทิศตะวันออกวัดโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง