ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จำนวน 1 โรง ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง