ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างภายใน ๖๐ วัน

ชื่อไฟล์ : FeVfjsOThu30854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้