ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 1100 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง