ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๑ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง