เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12187
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขออนุญาตถามเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคะ

นำบัตรประชาชน และหมายเลขบัญชีธนาคารมาขึ้นทะเบียนได้เลยค่ะ/ตอบโดยผู้ดูแลระบบ

(โดย:อรุณี จันทะโพธิ์ เขียนเมื่อ:22 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามเรื่องงานประกวดควายงามจัดถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะ

งานจัดตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ค่ะ /ตอบโดย ผู้ดูแลระบบ

(โดย:ชาวบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๖ เขียนเมื่อ:21 มีนาคม 2565)

กรุณาสอบถามเรื่องพนักงาน ชื่อ นายบุญหนัก เกตุบุตร ทำงานที่ตำบลโคกสูง หรือป่าวครับ รบกวนขอเบอร์ติดต่อได้ไหมครับ

ทำงานที่เทศบาลตำบลโคกสูง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ค่ะ เบอร์โทร 0934362628 /ตอบโดย ผู้ดูแลระบบ

(โดย:Manop wongsomsri เขียนเมื่อ:14 กุมภาพันธ์ 2565)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว

ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน