เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
สัปดาห์นี้2,905
เดือนนี้15,895
ปีนี้190,740
ทั้งหมด362,406

camera_alt ภาพกิจกรรม
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2565]
ศึกษาดูงานเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะ การคัดแยกขยะ [24 มิถุนายน 2565]
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านเม็กใหญ่ ตำบลหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี [23 มิถุนายน 2565]
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข [21 มิถุนายน 2565]
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข [20 มิถุนายน 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกสูง [17 มิถุนายน 2565]
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [16 มิถุนายน 2565]
การตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [15 มิถุนายน 2565]
ตัดกิ่งไม้/อำนวยความสะดวก/บรรเทาสาธาณภัย [15 มิถุนายน 2565]
โครงการ/กิจกรรมการพ่นหมอกควันเพื่อฉีดป้องกันยุงลายในสถานที่ราชการ โรงเรียน ภายในหมู่บ้าน [15 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 98 รายการ)
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น