messager
 
เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 232
เดือนนี้3,163
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,739
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง-คำส้มโฮง-หนองลาด หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview432
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด ๖ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview347
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓.๕ ตัน น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ตีนตะขาบ ขนาดไม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview408
ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด ๖ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview334

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินสะสม) grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบัญญัติ) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview541
สถิติการให้บริการประชาชน งบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview328
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview345
โครงสร้างพิ้นฐาน คลส.บ้านหนองตะใกล้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview341
ก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview338

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหารเทศบาล
folder ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0818735497
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา /ข้าราชการประจำ
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน