เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้5,189
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)51,788
ทั้งหมด 261,047

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด ๖ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓.๕ ตัน น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด ๖ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง กำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
photo ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี-คำยาง (อด.2032) หมู่ที่ 7 บ้านห poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาสมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี-คำยาง (อด.2032) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายหนองเม็ก-บ้านเชียง หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3,5 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
photo รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview436
photo สถิติการให้บริการประชาชน งบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview306
photo รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310
photo โครงสร้างพิ้นฐาน คลส.บ้านหนองตะใกล้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview320
photo ก่อสร้าง คสล.บ้านโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview320

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหารเทศบาล
folder ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน