messager
 
เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 105
เดือนนี้3,163
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)79,739
ทั้งหมด 280,000

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ถนนคำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มบริเวณหลังโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ จุดสิ้นสุด คำน้อย(บริวเณที่ดินนายสเมียน อัศวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูดจุดเริ่มสามแยกบริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางคำผักกูด- บ้านเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้นสามแยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง จุดสิ้นสุด สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนรอบหมู่บ้านคำผักกูด(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูดจุดเริ่มสามแยกบริเวณที่ดินนายพรม ขวัญเมือง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางคำผักกูด- บ้านเชียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสามัคคีมงคล หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้น สามแยกหลังวัดสามัคคีมงคล จุดสิ้นสุด สามแยกบริเวณบ้านนางอรษา จันราศี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5805 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเม็ก - หนองตาใกล้ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนหนองเม็ก - หนองตาใกล้ หมู่ที่ 17 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (เขตเทศบาลตำบลหนองเม็๋ก) จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา - หนองตาใกล้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเม็ก-บ้านเชียง หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหนองเม็ก - บ้านเชียง (หน้าวัดกุศลไพบูลย์) จุดสิ้นสุด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม( เขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed