เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12182
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 6 บ้านหนองนกทา ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนอง หาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายคำผาย ภารวัตร จุดสิ้นสุด หนองนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพัฒนาบ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ที่สวนนางทองลา จันทะโพธิ์ จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางสายหนองเม็ก - นาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา หมู๋ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ฟาร์มวัวนายจำนงค์ สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด แยกถนนลาดยางหนองบัวแดง-เม็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (โรงสีนายสมศักดิ์ ไม้ทองสี) จุดสิ้นสุด บ้านนายอัมพร ภะวะกุญชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทอง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้น ที่บ้านนายวันที ทันโหศักดิ์ จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางอุมาพร รักธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นอนุบาล-ป.6 จำนวน 4 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยฮาด บริเวณที่นานายอนันต์ พันธุ์ประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนชั้นอนุบาล ตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพลาสติกในร่ม (อาคารเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 จุดเริ่มต้นโรงปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 16 จุดสิ้นสุด ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรับตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนรับตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนางวัน ปัดชาเขียว จุดสิ้นสุดบ้านนายไกรสร หาญพังงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายเสาร์ แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุด บ้านนางรุณณี ศรีประคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายทองดี วรเจริญ จุดสิ้นสุดที่ดินนายทองดี วรเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้น โรงสีชุมชนหมู่ที่ 8 จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนายไสว แฝงล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ชั้นอนุบาล - ป.6 จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - นมกล่องปิดทเอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุดนตรีตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี (วงสตริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เครื่องดนตรีดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตก ถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สี่แยกถนนโคกสูง - โสกหมู ซอย 1 จุดสิ้นสุด ลำห้วยวังแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+300 ม. - กม.0+425 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง ถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบ้านนางอำภา แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุดที่ดินนายประจักษ์ โสนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้ (วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้างทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็กถนนทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นบ้านนายทวี จันทร์ปัญญา จุดสิ้นสุด ถนนทรัพย์เจริญ 2 (บริเวรที่ดินนายพรม ขวัญเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยฮาด บริเวณที่นานายอนันต์ พันธุ์ประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 และนมกล่องปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา4 จุดเริ่มต้น ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายหาญ พรมโคตร จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา - ดงหว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา6 (ถนนด้านทิศใต้วัดโนนสะอาด) จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก-นาดี จุดสิ้นสุด สามแยกด้านทิศตะวันออกวัดโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้นบ้านนางทองใบ จันทะเสน จุดสิ้นสุดบ้านนายเข็มชาติ กล้าหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 9-0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีปงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอรุณ กู๊ดรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนายสมัย ชัยอุบล จุดสิ้นสุด ที่นายธันวา ขยันพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 นมกล่องปิดเทอม และส่วนที่จัดซื้อเพิ่มให้ครบ 100 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+200ม. - กม.0 + 300ม.) ตำบลหนองเม็ก เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้ายสวรรค์-ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ สถานที่ก่อสร้างถนนต้ายสวรรค์-ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้น ที่นายบัวจันทร์ ผิวนวล จุดสิ้นสุด ที่นายสีดา สาครเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนางสวรรค์ ไชยหาญ จุดสิ้นสุด บ้านนางเบญจวรรณ บุตรวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนโคกสูง-โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้างด้านเทิศตะวันออกถนนโคกสูง-โสกหมูจุดเริ่มต้นจากร่องระบายน้ำเดิมจุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ช่วงที่ 2สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตก ถนนโคกสูง-โสกหมู จุดเริ่มต้นบ้านนางสายันต์ วรยศ จุดสิ้นสุดบ้านนายภูเงิน ไชยหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
1 - 50 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
1626109200 ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน