เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
สัปดาห์นี้2,905
เดือนนี้15,895
ปีนี้190,740
ทั้งหมด362,406

folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file เชิญร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่6)พ.ศ.2563 ทต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3688 |
insert_drive_file รายงานการประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2563 ทต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file รายงานการประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2563 ทต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น